Apunto amb el comandament cap al descodificador i de vegades funciona i altres vegades, no

En primer lloc, comprova les piles. El comandament s'ha de mantenir lleugerament inclinat cap amunt, apuntant cap al descodificador.