Condicions de itinerància de RACCtel+

La itinerància a la UE està inclosa en totes les tarifes de mòbil excepte en els bons de dades il·limitades i en els bons de wifi vacances gratuïts.

Trucades rebudes a l’estranger

Sense cost d’establiment a la Zona Eurotarifa i Zona 1. Cost d’establiment en Zona 2 i 3: 54,5 ct. IVA inclòs en tots els preus.

Trucades realitzades a l’estranger

Cost d’establiment 0 cèntims en tarifes planes i 11,49 cèntims en tarifes per minut en Zona Eurotarifa i Zona 1. Cost d’establiment en Zona 2 i 3: 54,5 ct. El recàrrec de les trucades realitzades a la Zona Eurotarifa i Zona 1 s’aplica sobre la tarifa nacional contractada. IVA inclòs en tots els preus.

Zones d’itinerància

EUROTARIFA I ZONA 1

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovènia, Espanya com a destinació, Estònia, Finlàndia, França, Gibraltar, Grècia, Guadeloupe (Carib francès), Guaiana francesa (Carib francès), Holanda, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, la Reunió, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Martinica (Carib francès), Noruega, Polònia, Portugal, Regne Unit, Rep. Txeca, Rep. Eslovaca, Romania, Suècia, Vaticà.

ZONA 2

Albània, Algèria, Andorra, Bòsnia i Hercegovina, Canadà, Estats Units, Guernsey, Jersey, Illa de Man, Illes Fèroe, Macedònia, el Marroc, Mònaco, Montenegro, Puerto Rico, Sèrbia, San Marino, Suïssa, Tunísia, Turquia.

ZONA 3

Resta de països.

 

POLÍTICA D’UTILITZACIÓ RAONABLE DE LA ITINERÀNCIA DINS DE LA UNIÓ EUROPEA

Conforme a l’indicat en el Reglament d’Execució (UE) 2016/2286 de la Comissió del 15 de desembre de 2016, especialment en l’article 4, RACCtel+ estableix les polítiques següents per tal d’evitar usos anòmals o abusius dels serveis d’itinerància en la Unió Europea) (d’ara endavant UE) que s’aplicaran de conformitat a l’estipulat en aquest reglament:

1.- RACCtel+ sol·licitar als seus clients itinerants que facilitin proves de la seva residència habitual a Espanya, o que tinguin vincles estables que impliquin una presència freqüent i substancial en territori espanyol.

Postpagament:

2.- En el cas de paquets de dades obertes RACCtel+ es reserva el dret, prèvia notificació al client, d’establir un límit de consum en itinerància en la UE igual o superior al doble del volum obtingut dividint el preu nacional al detall global d’aquest paquet de dades obertes, IVA exclòs, corresponent a la totalitat del període de facturació, entre la tarifa màxima per itinerància a l’engròs regulada com fa referència l’article 12 del Reglament (UE) núm. 531/2012.

3.- En els supòsits de línies els consums de les quals (de veu i/o dades) en itinerància en la UE siguin més grans que en territori nacional durant un període de com a mínim quatre mesos consecutius: RACCtel+ notificarà al client que, en absència de modificació de les seves pautes d’ús en el termini de dues setmanes, RACCtel+ es reserva el dret de facturar al client un recàrrec als consums en itinerància dins de la UE fins al moment en què l’ús del client deixi d’indicar un risc d’ús abusiu o anòmal. El preu del recàrrec no podrà excedir l’import de les tarifes màximes a l’engròs previstes per la normativa vigent. En qualsevol cas la suma de la tarifa nacional més el recàrrec aplicat no podrà superar 0,2290 €/minut i 0,2420 € per megaoctet utilitzat (IVA INCLÒS).

4.- Igualment, en el cas de targetes SIM amb llarga inactivitat (2 mesos o més) que únicament s’utilitzin per a consums en itinerància, o en casos d’activació i utilització seqüencial de més d’una targeta SIM per un mateix client quan es troba en itinerància: RACCtel+ notificarà al client que en absència de modificació de les seves pautes d’ús RACCtel+ es reserva el dret de facturar al client un recàrrec als consums en itinerància dins de la UE fins al moment en què l’ús del client deixi d’indicar un risc d’ús abusiu o anòmal. En qualsevol cas la suma de la tarifa nacional més el recàrrec aplicat no podrà superar 0,2290 €/minut i 0,2420 € per megaoctet utilitzat (IVA INCLÒS).

5.- Reclamacions. El client disposa dels mitjans de reclamació previstos en les Condicions Generals de Contractació del servei de telefonia mòbil per resoldre qualsevol reclamació relacionada amb l’aplicació de la present política d’ús raonable.

Prepagament:

6.- En el cas dels plans de preus de prepagament, com a alternativa al requisit enunciat en l’apartat 1, RACCtel+ es reserva el dret a limitar el consum de serveis d’itinerància de dades a volums equivalents a, com a mínim, el volum obtingut dividint l’import total, IVA exclòs, del crèdit restant disponible i ja pagat pel client al moment d’iniciar la itinerància entre la tarifa màxima per itinerància a l’engròs regulada al fet que es refereix l’article 12 del Reglament (UE) núm. 531/2012.

 

Aquestes són les nostres tarifes d’itinerància:

Tarifa de itinerància