Configura l'accés a Internet per wifi al teu mòbil

A diferència de la connexió a Internet de dades, quan utilitzis Internet amb connexió a una xarxa wifi, no consumiràs dades de la teva tarifa d'Internet mòbil. Per això, sempre que puguis connecta't a una xarxa wifi per accedir a Internet sense límits.