Quant tardarà la instal·lació de la fibra?

La instal·lació es realitza aproximadament 5 dies des de la signatura del contracte per a altes amb número nou i 14 dies com a màxim per a les altes amb portabilitat. Un tècnic especialitzat realitzarà la instal·lació interna al domicili.